En personlig "sparring partner" og katalysator for å få prosesser til å skje.

Personlig veiledning og utvikling, oppfølging og progresjon.