Vi har lang erfaring fra kommunale, statlige og private bedrifter.

Vi har allsidig bedriftsbakgrunn, fra små bedrifter på 5-10 ansatte, til store bedrifter på flere hundre ansatte, med forskjellig bedriftsstrukturer og bedriftskulturer.

Bedrifter som har fått endrede rammebetingelser, og har vært igjennom omfattende omstruktureringer og kursendringer.